ประกาศให้นักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน

ประกาศให้นักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน

อ่าน 260 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562