ประกาศให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ประกาศให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

อ่าน 413 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562