นักศึกษา 9KOSEN ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นักศึกษา 9KOSEN ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ่าน 396 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 กันยายน 2562

    วันนี้ (11 ก.ย.) นักศึกษาชาวต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยน Students Exchange Program 2019 จากมหาวิทยาลัย 9KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดดีเอ็นเอ (DNA) การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธี SDS-PAGE และ การแยกดีเอ็นเอ (DNA) โดยวิธี Gel Electrophoresis สำหรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น