ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3

    มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3  ในระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2GDXlcb

30 สิงหาคม 2562

เอกสาร