ขออนุญาตนักศึกษาสมัครและรายงานตัวเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ขออนุญาตนักศึกษาสมัครและรายงานตัวเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 312 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 สิงหาคม 2562

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับแจ้งจากโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กำหนดวันรายงานตัว เลื่อนชั้น โอนย้าย และทดสอบร่างกายสำหรับผู้สมัครเรียน ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 นั้น และทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดมาและพิจารณาแจ้งคณะ วิทยาลัย อนุญาตลาเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ตามไฟล์แนบ PDF  จากข่าวประกาศนี้