ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Japan Business Workshop

     ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Japan Business Workshop หรือการจัดสัมมนาเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โดยไม่ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดในไฟล์แนบประชาสัมพันธ์ตามข่าวประกาศนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. 1026 (คุณเพ็ญพิชชา) และแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

26 สิงหาคม 2562