ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2562

อ่าน 1,105 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 สิงหาคม 2562

    ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2562 โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สนใจจะเข้าร่วมสมัครขอรับทุน ขอให้สอบถามกรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่ตนเองสังกัดและผ่านการพิจารณา แล้วจึงส่งเอกสารการรับสมัครต่างๆ มายังหน่วยทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562