ขอเชิญคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่าน 391 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 สิงหาคม 2562

        มูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศให้รางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมาตามประกาศนี้ กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562