คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ มจพ. กับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ มจพ. กับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย

อ่าน 338 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 สิงหาคม 2562

    เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษา INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (clean room) และในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ซึ่งประธานการลงนามครั้งนี้ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ I Gede Putu Darma Suyasa, SKp. MNg., PhD. อธิการบดี สถาบันการศึกษา INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI และ Drs. Id a Bagus Arka ประธานมูลนิธิ Foundation of  Health Education,  Training and Service Organizer Bali  (YPPLPK Bali / ITEKES Bali Foundation) ประเทศอินโดนีเซีย การลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดทำหลักสูตร และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และอาหารเพื่อสุขภาพ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) สำนักงานอธิการบดีในการดำเนินการ และคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม