แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัล Best Oral Presentation ณ มาเก๊า ประเทศจีน

    นางสาวณัฐนารี คุณเดชะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล the Best Oral Presentation ในงาน The 5th International conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2019)  ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ มาเก๊า ประเทศจีน จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น

14 สิงหาคม 2562

ห้องภาพ