ประกาศเรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562

ประกาศเรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562

อ่าน 632 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2562

    มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้วยตนเองจากไฟล์ PDF หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่ตนเองสังกัด โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการกิจการนักศึกษาก่อนแล้วจึงรวบรวมเอกสารส่งมายังหน่วยทุนกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562