ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562

อ่าน 631 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2562

    มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) รับสมัครคัดเลือกอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาเป็นผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134 กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครที่ไฟล์แนบ PDF ตามประกาศนี้