ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 922 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กรกฎาคม 2562

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติการขอรับทุนได้ที่ PDF File ตามประกาศนี้ และติดต่อขอยื่นเอกสารการรับสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ กรรมการกิจการนักศึกษาที่ตนเองสังกัด โดยกำหนดให้ส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยทุนการศึกษา ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ดาวน์โหลด