คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 535 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 กรกฎาคม 2562

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในงาน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมอันดีงาม สำหรับในปีนี้เช่นเคยได้มีการมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาของคณะและรางวัลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวพิมพ์พจี มงคลรัตนชาติ ปัจจุบันนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ภาควิชาสถิติประยุกต์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96 รางวัลทุนอุดหนุนการศึกษา "อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์" รางวัลทุนอุดหนุนการศึกษา "สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์" การมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561 และ การมอบรางวัลให้แก่ภาควิชาที่ชนะการประกวดพานพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีมี 2 ภาควิชา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสวยงาม ได้แก่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ดูภาพเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊คคณะ>>>คลิ๊กที่นี่