ประกาศ มจพ. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ มจพ. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 704 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กรกฎาคม 2562

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา 2562 และในปีนี้ ทาง มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดให้ดำเนินโครงการ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 21.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะและวิทยาลัยทราบ เพื่ออาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการต่อไป