ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563

อ่าน 607 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มิถุนายน 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 โดยผู้สนใจสามารถคลิ๊กที่เว็บไซต์ www.rp.sci.kmutnb.ac.th เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบและส่งเอกสารบันทึกข้อความที่ออกให้ในระบบมายังหน่วยวิจัย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัย สำนักงานคณบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 4217