คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้อนรับคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้อนรับคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ่าน 512 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2562

     เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาของคณะ ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 50 คน และได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องแล็บปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Clean Room) ห้องศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ห้องแล็บปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และห้องแล็บปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์