นักเรียนศูนย์ สอวน. มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

นักเรียนศูนย์ สอวน. มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

อ่าน 1,029 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 เมษายน 2562

    เมื่อวันที่ 6 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Biology Olympiad)  โดยมี รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์ และ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

   ซึ่งผลสรุปการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนตัวแทน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จาก นายณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุล โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมกับ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป