สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

อ่าน 390 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2562