ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.

อ่าน 470 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (คลิ๊ก)

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลด