สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา

อ่าน 225 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2562