ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้


    วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

    วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th (คลิ๊กได้ที่นี่) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562

ห้องภาพ