บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program"

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program"

อ่าน 677 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program" ซึ่งในปี 2560 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ดังนี้

     รุ่นที่ 47     วันที่ 2 - 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2560      ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

     รุ่นที่ 48     วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560      ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

    โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของ คณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ>>>>>(คลิ๊ก)