ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

อ่าน 836 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 กันยายน 2561

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับปริญญาโท - เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2562 นักศึกษาที่สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานสามารถสมัครได้ที่ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10  อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ