ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561

อ่าน 1,563 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 สิงหาคม 2561

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Fair โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโสซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและสัมฤทธิ์ผลทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม  รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ จะเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบคุณท่านที่ได้ทำชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี