การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2561

ขอให้อ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ ให้ครบถ้วน แล้วจึงจะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จนถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (คลิ๊กเข้าระบบการรับสมัคร)

5 กรกฎาคม 2561