การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

อ่าน 2,766 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม


กำหนดจัดงาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียน (คลิ๊กที่นี่)

ดาวน์โหลด