ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

อ่าน 1,727 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤศจิกายน 2560

การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

    สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (คลิ๊ก)