สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สตรีนนทบุรีเยี่ยมพบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 567 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 ตุลาคม 2560

        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะครู เข้าเยี่ยมพบและพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งเน้นความสนใจในด้านฟิสิกส์เป็นสำคัญ ภายหลังในห้องประชุมท่านคณบดีอาสานำผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการเข้าเยี่ยมพบของโรงเรียนสตรีนนทบุรีในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดการประสานงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้ข้อมูลแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จะเป็นประโยชน์ที่ดีซึ่งมีต่อกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูภาพเพิ่มเติม>>>คลิ๊กที่นี่<<<