วิทยาศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หารือและเยี่ยมชมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อ่าน 893 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

           คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เดินทางไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านวิจัยและเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และคณาจารย์ เข้าหารือกับ นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่ง ทั้ง 2 สถาบัน ได้นำเสนอแนวความคิดและหลักปฏิบัติต่อการทำวิจัยร่วมกัน โดยทาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำเสนอข้อมูลการทำวิจัยที่จะสนองตอบตามหลักยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล มีหลักการ 5I  คือ 1. Innovation 2. Integration 3. International 4. Intelligent 5. Inspiration และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ ที่ก้าวสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0"  เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ตอบโจทย์และคิดค้นสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ ด้านการบริการ และอื่นๆ ที่ประสงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถจนเกิดประสิทธิภาพที่ดี ตามหลักการ ทั้ง 5 ประการ หลังจากนั้น ทางคณบดีและคณาจารย์ของคณะ ได้รับโอกาสให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหน่วยงานบางส่วนของโรงพยาบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการพิจารณาและเป็นแนวทางสำหรับการสร้างความร่วมมือในครั้งต่อไป

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมกรุณา >>>คลิ๊กที่นี่<<<

ประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/613903ประเทศก้้าวสู่
ประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/613903