เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36

อ่าน 540 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กันยายน 2560