ประกาศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ ปีการศึกษา 2559

ประกาศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ ปีการศึกษา 2559

อ่าน 328 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 กรกฎาคม 2559