ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้

5 กรกฎาคม 2567