ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ปวส. โครงการปกติและสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง ายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ โดยมีประกาศ ดังนี้


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการปกติ คลิกดูประกาศที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการสมทบพิเศษ คลิกดูประกาศที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการปกติ คลิกดูประกาศที่นี่


เพื่อมิให้เสียสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ
โปรดศึกษารายละเอียดที่หมายเหตุในท้ายประกาศ

23 มิถุนายน 2567