คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จากบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อม ทีมผู้บริหาร รับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บเครื่อง(AED) แบบไม่มีจอ 1 ชุด นำโดย คุณธเนส ภูมิสุราษฎร์  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จาก บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเครื่องบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไป วันที่ 17 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

20 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ