ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ปวส. โครงการปกติและสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ โดยมีประกาศ ดังนี้


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการปกติ คลิกดูประกาศที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการสมทบพิเศษ คลิกดูประกาศที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567  โครงการปกติ คลิกดูประกาศที่นี่

เพื่อมิให้เสียสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ
โปรดศึกษารายละเอียดที่หมายเหตุในท้ายประกาศ

18 มิถุนายน 2567