ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีประกาศ ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกดูประกาศที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกดูประกาศที่นี่

เพื่อมิให้เสียสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ

โปรดศึกษารายละเอียดที่หมายเหตุในท้ายประกาศ

4 มิถุนายน 2567