ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 โครงการปกติและสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 โครงการปกติและสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2567 คลิกดูที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2567 คลิกดูที่นี่


ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดดูรายละเอียดหมายเหตุเพิ่มเติมที่ท้ายประกาศให้ครบถ้วน

31 พฤษภาคม 2567