ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีประกาศ ดังนี้

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศคลิกที่นี่

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศคลิกที่นี่

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) อ่านประกาศคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศคลิกที่นี่

27 พฤษภาคม 2567