อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล WIIPA Special Award

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล“เหรียญทอง และรางวัล WIIPA Special Award” ผลงาน เรื่อง Ayuvy Red Power-Bioactive Colorant ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้แก่ นายจาตุรงค์ โชคพิพัฒน์พร และนางสาวสลิลลา น้อยสนอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น เป็นที่ปรึกษาหลัก จากงานประกวดนวัตกรรม The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2024) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเชีย วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาร่วมและผู้นำทีมเข้าแข่งขัน

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ