นักเรียน ศูนย์ สอวน.มจพ. คว้าทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพฤทธิ์ ทองสุข โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Chemistry Olympiad (TChO20) ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายณัฐพฤทธิ์ ทองสุข  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

2. นางสาวปาณกวิน ธันธรา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

3. นายโรบิน ตุลาดาร์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

4. นายกฤษกร ประพฤติธรรม  โรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

5. นายกฤชณัท สาราญรมย์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

6. นางสาวพิมพ์พิศา มิตรเชื้อชาติ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :

อาจารย์ ดร.คมเทพ ศิลป์จารุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงอภิสิทธิ์ ทองพูนสมจิตถ์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยมีพิธีปิดและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ