คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน นำโดย คุณกุลธิดา เขื้อเทศ ผู้จัดการบริหารกิจกรรมโครงการการศึกษา คุณสุวิทย์ ชาญสมร เจ้าหน้าที่ชำนาญการอาวุโสบริหารกิจกรรมโครงการ และทีมงาน มีการหารือเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งทางไทยเบฟเป็นผู้ประสานงานในการนำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาภายในชุมชน และนำไปสู่โครงการกิจกรรม หรืองานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นการหารือการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการยืดอายุเชียงปลาของชุมชนในจังหวัดหนองคาย และการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainable Expo (2023) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ