คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ฟังการบรรยายและเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ภายในอาคารปลูกสวนทิวลิป และพันธุ์พืชต่างๆ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อยู่ที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอาคารที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ สังคม ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี 

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ