ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปกติ คลิกดูรายชื่อที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการสมทบพิเศษ คลิกดูรายชื่อที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการสมทบพิเศษ คลิกดูรายชื่อที่นี่


ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดดูรายละเอียดหมายเหตุเพิ่มเติมที่ท้ายประกาศให้ครบถ้วน

23 พฤษภาคม 2567