คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานจุุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครบรอบปีที่ 36 เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงการก่อตั้งคณะฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในพิธีจุุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดราชสิทธาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

21 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ