รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้

21 พฤษภาคม 2567