ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะเนน A - Level ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะเนน A-Levelโครงการปกติ และ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะเนน A-Levelโครงการปกติ คลิกดูรายชื่อที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะเนน A-Level โครงการสมทบพิเศษ คลิกดูรายชื่อที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอให้ปฏิบัติตามหมายเหตุท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ ให้ครบถ้วน

26 เมษายน 2567