ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

11 เมษายน 2567