ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีประกาศดังต่อไปนี้

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2567 สำหรับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ IMIs-R (04302) อ่านประกาศคลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการปกติ ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศคลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศคลิกที่นี่

ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียดในท้ายประกาศ และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้งไว้ต่างๆ ให้ครบถ้วน

11 เมษายน 2567