ประกาศ บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ประกาศนี้ เพื่อดูรายชื่อ การรายงานตัว และรายละเอียดต่างๆ เพื่อขอรับทุนต่อไป

4 เมษายน 2567